top of page

Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «STREAMY»

I. ΓΕΝΙΚΑ

Καλωσορίσατε στο STREAMY, την ηλεκτρονική Πλατφόρμα μέσω της οποίας (δια)συνδέονται χρήστες που επιθυμούν να λάβουν εκπαίδευση για θέματα επιστημονικά, αθλητικά, καλλιτεχνικά, πολιτιστικά κ.α. (εφεξής οι «Μαθητές», «εσείς», «εσάς», «σας») με εμάς που παρέχουμε τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα και υπηρεσίες (εφεξής οι Επιχείρηση», «εμείς», «εμάς», «μας»). Η Υπηρεσία παρέχεται σε όσους Μαθητέςεγγράφονται στην Υπηρεσία (εφεξής από κοινού οι «Χρήστες», «Μέλος»). H Υπηρεσία διατίθεται στα Μέλη της για την προσφορά και τη ζήτηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών. Ειδικότερα η μεν Επιχείρηση μπορεί να προβάλει στην Πλατφόρμα τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχουμε, το επαγγελματικό μας προφίλ και παράλληλα τη διαθεσιμότητα μας αναφορικά με τα παρεχόμενα μαθήματα, το χρόνο, τόπο, τρόπο παροχής τους κ.α., οι δε Μαθητές – Μέλη μπορούν μέσω οποιασδήποτε συσκευής (κινητού) τηλεφώνου, ηλεκτρονικού υπολογιστή και εν γένει οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου, να αναζητήσουν τις υπηρεσίες μας και τα προγράμματα εκπαίδευσης της αρεσκείας τους και να πραγματοποιούν μια πρώτη επικοινωνία μαζί μας(καλούμενη εφεξής «Υπηρεσία»).

Τα στοιχεία σαςδίνονται για λόγους έρευνας και ενημερωτικών emails στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ & μικρά Παιδαγωγικά Εργαστήρια Επιστημών, καθώς και για τη συμμετοχή σας σε διαδικτυακές εκδηλώσεις και των υπολοίπων εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχει η Ατομική Επιχείρηση Αυγερινός Σπυρίδων, Υπηρεσίες Υποστηρικτικές προς την Εκπαίδευση. Τα στοιχεία σας δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Η Πλατφόρμα STREAMY (η «Πλατφόρμα») λειτουργεί  στο www.estreamy.com (ο «Δικτυακός Τόπος»). H Πλατφόρμα ανήκει στην Ατομική Επιχείρηση με την επωνυμία ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Υπηρεσίες Υποστηρικτικές προς την Εκπαίδευση που εδρεύει στο Λαγονήσι Αττικής, Λ. Καλυβίων 174, με Α.Φ.Μ. 064436503, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου και τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου 2291072110, email infokmrobotics@gmail.com (εφεξής η «Επιχείρηση», «εμείς», «εμάς», «μας»), η οποία και νομίμως παρέχει και διαχειρίζεται την Υπηρεσία.

Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Πλατφόρμας και της Υπηρεσίας (εφεξής οι «Γενικοί Όροι Χρήσης» ή οι «Γενικοί Όροι»), έχουν θεσπιστεί από την Επιχείρηση για τη χρήση της Πλατφόρμας και της Υπηρεσίας και καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους η Επιχείρηση παρέχει την Υπηρεσία στα Μέλη που τη χρησιμοποιούν, αποτελούν δε, τους νομικά δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις μεταξύ της Επιχείρησης και των Μελών της αναφορικά με τη χρήσης της και εφαρμόζονται κάθε φορά που ο Χρήστης αποκτήσει πρόσβαση στην Πλατφόρμα, πλοηγηθεί σε αυτή ή στο Δικτυακό Τόπο ή/και κάνει χρήση της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων και οποιονδήποτε προγραμμάτων (software), υπηρεσιών, χαρακτηριστικών, λειτουργιών, περιεχομένου, ιστοσελίδων και υπέρ-συνδέσμων ή/και άλλων εφαρμογών που παρέχονται κατά καιρούς από την Εταιρεία σε συνδυασμό με την Πλατφόρμα και την Υπηρεσία.

Με την πρόσβαση και την πλοήγηση στην Πλατφόρμα ή/και την εγγραφή των Μελών ή/και τη χρήση της Υπηρεσίας, βεβαιώνεται η ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους των Χρηστών των παρόντων Γενικών Όρων (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Cookies και της Πολιτικής Αποδεκτών Χρήσεων).

Σε περίπτωση που ο Χρήστης διαφωνεί με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλει να μην κάνει χρήση καμίας εκ των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Πλατφόρμας (πχ εγγραφή σε Newsletter, πλοήγηση, άνοιγμα συνδέσμων διαφήμισης κ.α.) και να μην προβεί σε εγγραφή του στην Πλατφόρμα ή χρήση της Υπηρεσίας. Η μεταφόρτωση της Εφαρμογής ή/και η εγγραφή του Μέλους στην Πλατφόρμα ή η χρήση της Υπηρεσίας, συνεπάγεται και την ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση εκ μέρους τους με τους παρόντες Γενικούς Όρους, ενώ κάθε φορά που οι Χρήστες εισέρχονται στην Πλατφόρμα και κάνουν χρήση της Υπηρεσίας, επιβεβαιώνουν εκ νέου τη συμφωνία τους με την Επιχείρηση με τους παρόντες Γενικούς Όρους.

Η Επιχείρηση μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει, διαγράφει, προσθέτει, περιορίζει μονομερώς α) τους παρόντες Όρους Χρήσης, στο σύνολό τους ή εν μέρει, β) τις Πολιτικές της, γ) την Υπηρεσία δ) τις τεχνικές προδιαγραφές της Πλατφόρμας κ.α. (εφεξής οι «Αλλαγές») κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η οποιαδήποτε αλλαγή κατά τα ανωτέρω επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας ή συγκατάθεσή σας, πάντα ωστόσο στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος. Η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει για τις τυχόν αλλαγές σύμφωνα με τα ανωτέρω, μέσω του Δικτυακού τόπου ή και με σχετική ειδοποίηση κατά την είσοδό των Χρηστών στην Πλατφόρμα, οι οποίες και θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης, δεν καταλαμβάνει περιστατικά ή άλλες συναλλαγές και χρήσεις της Πλατφόρμας και της Υπηρεσίας τις οποίες οι Χρήστες έχουν ήδη διενεργήσει πριν την έναρξη ισχύος των Αλλαγών σύμφωνα με τα ανωτέρω και η Επιχείρηση μας έχει αποδεχτεί.

Σε περίπτωση ωστόσο που οι Χρήστες επιθυμούν κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή τις τυχόν Αλλαγές, ή έχουν κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική με τους όρους (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν αλλαγών), μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο infokmrobotics@gmail.com πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης τους στην Πλατφόρμα.

Οποιαδήποτε ενέργεια, χρήση ή συναλλαγή των Χρηστών στην Πλατφόρμα συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης της ίδιας της Υπηρεσίας μετά τις σύμφωνα με τα ανωτέρω Αλλαγές, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

Να σημειώσουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία/διευκρίνιση χορηγηθεί από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας αναφορικά με τους Όρους Χρήσης, δεν συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης, καθόσον παρέχονται αποκλειστικά για την παροχή βοήθειας στους Χρήστες, οι δε Όροι Χρήσης αποτελούν τη μόνη και αποκλειστική μας συμφωνία.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη να ματαιώσει, αναστείλει ή τερματίσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας, να καταργήσει ή παραμετροποιήσει την Πλατφόρμα, ή ορισμένες λειτουργίες ή χαρακτηριστικά της Πλατφόρμας και της Υπηρεσίας.

Η χρήση της Πλατφόρμας και της Υπηρεσίας από τους Χρήστες και οποιαδήποτε συναλλαγή τους μέσω της Πλατφόρμας, γίνεται με δική τους αποκλειστικά ευθύνη.

Οι Χρήστες αναγνωρίζουν και κατανοούν ότι θα πρέπει να τηρούν τους Όρους Χρήσης του παρόχου που συνεργάζεται με τη συσκευή τους (οι «Όροι Χρήσης Παρόχου»). Οι Όροι Χρήσης του Παρόχου θεωρούνται ενσωματωμένοι στο παρόν. Αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη των Χρηστών και υποχρέωση να προσδιορίσουν τους Όρους Χρήσης Παρόχου που εφαρμόζονται στη Συσκευή τους.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ) ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Με την εγγραφή και χρήση της Υπηρεσίας, τα Μέλη συναινούν ότι οποιαδήποτε αξίωσή τους κατά οποιουδήποτε τρίτου ή και Μέλους για τυχόν ενέργειες ή/και παραλείψεις τους, περιορίζεται στα πρόσωπα αυτά και ουδεμία ευθύνη καταλογίζεται στην Εταιρεία για τις ενέργειες/παραλείψεις των προσώπων αυτών.

II. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

A. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1. Σκοπός

Η εγγραφή των Μελών στην Πλατφόρμα με το άνοιγμα Λογαριασμού, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της Υπηρεσίας.

Η εγγραφή και η συμμετοχή ως Μέλος είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Τα Μέλη φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια, αλήθεια και επικαιροποίηση των δεδομένων τους που χορηγούν στην Πλατφόρμα και η Επιχείρηση βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις τους αναφορικά με τα δεδομένα και τις πληροφορίες που μας χορηγούν. Τα προσωπικά δεδομένα που τα Μέλη χορηγούν κατά την εγγραφή τους στην Υπηρεσία αλλά και τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παράγονται ή διαβιβάζονται στην Πλατφόρμα από τα Μέλη, ή μέσω αυτής στα πλαίσια της Υπηρεσίας, η Εταιρεία τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της. Με την εγγραφή του το Μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνει τη ρητή του συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων και των στοιχείων του βάσει των παρόντων Γενικών Όρων και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Επιχείρησης, τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

2. Διαδικασία Εγγραφής Μέλους

(υπό κατασκευή)

Β. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Περιγραφή της Υπηρεσίας

Η Υπηρεσία αφορά καταρχάς σε Εκπαιδευτικούς και σε Μαθητές οι οποίοι διασυνδέονται για τη διενέργεια ενός ή περισσότερων Μαθημάτων. Μέσω της Υπηρεσίας, ο Μαθητής έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με τον Εκπαιδευτικό του τμήματος που έχει επιλέξει και να γίνει το μάθημα εξ αποστάσεως.

bottom of page